ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ขณะนี้ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด โทรศัพท์ (ภายใน) ไม่สามารถใช้งานได้ ขออภัยในความไม่สะดวกลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

9

เมื่อวันที่ ๑๗  พฤษภาคม ๒๕๖๑ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด โดยนายณภัทร  คุ้มตลอด ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ มอบหมายให้นิติกรประจำศาล ร่วมออกเผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมายให้กับประชาชนร่วมกับจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ  โรงเรียนบ้านหนองแข้ หมู่ที่ ๔ ตำบลบึงงาม อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 5
ตจ.83/61
ผัดฟ้อง
เวลา 9.00 น.
ตจ.84/61
ครบผัดฟ้อง
เวลา 9.00 น.
ตจ.85/61
ครบผัดฟ้อง
เวลา 9.00 น.
พ.31/61
ไต่สวนขออนุญาตยื่นคำให้ฯ
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.30 น.
มต.17/61
ครบส่งฟ้อง
เวลา 9.00 น.