ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด ยินดีให้บริการลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

7

เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายชาติชาย  โฆษิตวัฒนฤกษ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางและคณะ ตรวจเยี่ยมประชุมข้อราชการและรับทราบปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติราชการ ของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายณภัทร  คุ้มตลอด  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย ผู้พิพากษา  ผู้พิพากษาสมทบ นายชวลิต  บุญฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด และข้าราชการ ลูกจ้าง ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมชั้น ๓  อาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 2
อ.129/61
นัดสอบถาม
เวลา 9.00 น.
อ.136/60
นัดรายงานตัวครั้งที่ 2
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 9.3