ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด | ศาลยุติธรรมลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 13
ตจ.20/61
ผัดฟ้อง
เวลา 9.00 น.
ตจ.21/61
ผัดฟ้อง
เวลา 9.00 น.
พ.166/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
พ.202/60
นัดสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
พ.224/60
นัดฟังคำสั่ง
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
พ.228/60
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
พ.233/60
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
อ.15/60
นัดพร้อมเพื่อฟังผลฯ
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.157/60
นัดรายงานตัวครั้งที่ 3
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 9.3
อ.158/59
นัดพร้อมฟังผลฯ
เวลา 9.00 น.
อ.258/59
นัดฟังผลฯ
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.30/61
นัดสอบคำให้การจำเลย
เวลา 10
อ.31/61
นัดสอบถาม
เวลา 9.00 น.