ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด ยินดีให้บริการ

นายศิรวรรธน์ คูตระกูล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติ ๖๕ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”

นายศิรวรรธน์  คูตระกูล   ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติ ๖๕ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”
เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายศิรวรรธน์  คูตระกูล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด   เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติ ๖๕ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” โดยมีนายบุญเสริม อุทัยรัตนกิจ ประธานคณะผู้ประนีประนอมคดีครอบครัวศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ  ในการนี้  ผู้พิพากษาสมทบ  ผู้อำนวยการฯ ข้าราชการ และลูกจ้าง ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมพิธีเปิดด้วย และมีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการได้แก่ กำนันผู้ใหญ่บ้านในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน จำนวน ๑๕๐ คน เข้าร่วมโครงการ ณ ศาลาลูกพระพรหม โดมเอนกประสงค์ที่ว่าการอำเภอจตุรพักตรพิมาน อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 


เอกสารแนบ