ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด ยินดีให้บริการ

นายปิติพัชญ์ สมจิตร ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมพิธีเปิดโครงการ “ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ”

นายปิติพัชญ์  สมจิตร ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด  ร่วมพิธีเปิดโครงการ “ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ”
เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายศิรวรรธน์  คูตระกูล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด  มอบหมายให้นายปิติพัชญ์  สมจิตร  ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด  และนายภาณุรุจ  อุ่นทอง ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมพิธีเปิดโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ โดยมีเยาวชนในสถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน เข้าร่วมโครงการ ณ สถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดร้อยเอ็ด  อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด


เอกสารแนบ