ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด ยินดีให้บริการ

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ดออกเผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน ร่วมกับจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๐

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ดออกเผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน ร่วมกับจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด โดยนายศิรวรรธน์  คูตระกูล  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ มอบหมายให้ นายภาณุรุจ  อุ่นทอง ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด  พร้อมด้วยนิติกรประจำศาล ร่วมออกเผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมายให้กับประชาชนร่วมกับจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนหนองแวงบึงงาม หมู่ที่ ๙ ตำบลบึงงาม อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด


เอกสารแนบ