ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด ยินดีให้บริการ

นายศิรวรรธน์ คูตระกูล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายให้แก่ประชาชน ประจำปี ๒๕๖๐

นายศิรวรรธน์  คูตระกูล  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายให้แก่ประชาชน ประจำปี ๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายศิรวรรธน์  คูตระกูล  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน ประจำปี ๒๕๖๐ ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีธีรภาดา อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ในการนี้มีผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ ผู้อำนวยการ ข้าราชการ ลูกจ้าง ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ดเข้าร่วมพิธีเปิด และนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีธีรภาดาเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๒๐๕ คน 


เอกสารแนบ