ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด ยินดีให้บริการ

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด โดยนายศิรวรรธน์ คูตระกูล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ ดร.ชนิตา สุ่มมาตย์ ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด โดยนายศิรวรรธน์  คูตระกูล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ ดร.ชนิตา  สุ่มมาตย์ ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด
เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด โดยนายศิรวรรธน์  คูตระกูล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ ดร.ชนิตา สุ่มมาตย์  ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด  ในการนี้ ดร.ธีระ  ชัยคณารักษ์กูล  ประธานผู้พิพากษาสมทบ และคณะผู้พิพากษาสมทบ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพด้วย โดยมีนายปิติพัชญ์  สมจิตร ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด นายภาณุรุจ  อุ่นทอง ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด ข้าราชการ ลูกจ้าง ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมงานด้วย ณ วัดบูรพาภิราม อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด


เอกสารแนบ