ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด ยินดีให้บริการ

นายศิรวรรธน์ คูตระกูล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมเป็นเกียรติ และอวยพรวันคล้ายวันเกิด ดร.ธีระ ชัยคณารักษ์กูล ประธานคณะผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด

นายศิรวรรธน์  คูตระกูล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมเป็นเกียรติ และอวยพรวันคล้ายวันเกิด ดร.ธีระ  ชัยคณารักษ์กูล  ประธานคณะผู้พิพากษาสมทบ  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด
เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐ นายศิรวรรธน์  คูตระกูล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมเป็นเกียรติและอวยพรวันคล้ายวันเกิด ดร.ธีระ  ชัยคณารักษ์กูล ประธานผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด ในการนี้ มีคณะผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ดเข้าร่วมเป็นเกียรติในงานและร่วมอวยพรวันคล้ายวัดเกิดด้วย ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีธีรภาดา อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด


เอกสารแนบ