ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด ยินดีให้บริการ

แผนผังผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรง ตำแหน่ง ผู้พิพากษาสมทบ ในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด


- ผู้สมัครสอบคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบ (รายใหม่) สอบข้อเขียน ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 : เวลา 09.00 - 11.00 น.
- ผู้สมัครสอบคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบ (รายใหม่) สอบปากเปล่า ณ ห้องประไกล่เกลี่ย ชั้น 2 : เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

- ผู้สมัครสอบคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบ (รายเก่า) สอบปากเปล่า ณ ห้องประไกล่เกลี่ย ชั้น 2 : เวลา 09.00 - 11.00 น.