ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด ยินดีให้บริการ

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ดจัดโครงการอบรมภาษาต่างประเทศประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง ในสังกัด

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ดจัดโครงการอบรมภาษาต่างประเทศประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง ในสังกัด
เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด โดยนายณภัทร  คุ้มตลอด ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการภาษาต่างประเทศ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด  ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑  ตั้งแต่เวลา ๑๖.๓๐-๒๐.๐๐ นาฬิกา รวม ๑๐ ชั่วโมง ณ ห้องประชุมชั้น ๓ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด


เอกสารแนบ