ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด ยินดีให้บริการ

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ดให้การต้อนรับรองอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ ในโอกาสตรวจราชการ

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ดให้การต้อนรับรองอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔  ในโอกาสตรวจราชการ
เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด โดยนายณภัทร  คุ้มตลอด ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ มอบหมายให้นายประดิษฐ์  อัครทวีทอง  ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับ นายพิทยา หมื่นแก้ว รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ และคณะ ในโอกาสตรวจราชการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด


เอกสารแนบ