ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด ยินดีให้บริการ

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชา

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชา
เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด โดยนายณภัทร คุ้มตลอด ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ มอบหมายให้นายปิติพัชญ์  สมจิตร  ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด ข้าราชการ ลูกจ้าง ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชา ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด  อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด


เอกสารแนบ