ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด ยินดีให้บริการ

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ดเยี่ยมให้กำลังใจนายบุญเสริม อุทัยรัตนกิจ รองประธานผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ดเยี่ยมให้กำลังใจนายบุญเสริม อุทัยรัตนกิจ  รองประธานผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด
เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด โดยนายณภัทร  คุ้มตลอด  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ พร้อมด้วย นายประดิษฐ์  อัครทวีทอง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ดและเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าเยี่ยมให้กำลังใจแก่นายบุญเสริม อุทัยรัตนกิจ รองประธานผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด ณ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด


เอกสารแนบ