ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด ยินดีให้บริการ

นายชาติชาย โฆษิตวัฒนฤกษ์ อธิบดีศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการครอบครัวอุ่นใจได้ลูกหลานคืน โดยมีนายณภัทร คุ้มตลอด ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับและกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ ณ กองพลทหารราบที่ ๖ ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

นายชาติชาย  โฆษิตวัฒนฤกษ์ อธิบดีศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการครอบครัวอุ่นใจได้ลูกหลานคืน โดยมีนายณภัทร  คุ้มตลอด ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับและกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ ณ กองพลทหารราบที่ ๖ ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
        เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายชาติชาย  โฆษิตวัฒนฤกษ์  อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการครอบครัวอุ่นใจได้ลูกหลานคืน จัดโดยศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ กองพลทหารราบที่ ๖ ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโดยมีนายณภัทร  คุ้มตลอด ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับและกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ ในการนี้มีการบรรยายพิเศษของ นายชาติชาย  โฆษิตวัฒนฤกษ์  อธิบดีศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง และนายพิทยา หมื่นแก้ว รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ และมอบโล่แสดงความขอบคุณแก่ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๖ ณ กองพลทหารราบที่ ๖ ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด


เอกสารแนบ