ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด ยินดีให้บริการ

นายชาติชาย โฆษิตวัฒนฤกษ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง และคณะ ตรวจราชการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด

นายชาติชาย   โฆษิตวัฒนฤกษ์  อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง และคณะ ตรวจราชการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด
เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายชาติชาย  โฆษิตวัฒนฤกษ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางและคณะ ตรวจเยี่ยมประชุมข้อราชการและรับทราบปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติราชการ ของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายณภัทร  คุ้มตลอด  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย ผู้พิพากษา  ผู้พิพากษาสมทบ นายชวลิต  บุญฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด และข้าราชการ ลูกจ้าง ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมชั้น ๓  อาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด


เอกสารแนบ