ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด ยินดีให้บริการ

นายณภัทร คุ้มตลอด ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมงานวันรพีและเปิดกิจกรรมตอบปัญหากฎหมายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในวันรพี ๒๕๖๑

นายณภัทร  คุ้มตลอด  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมงานวันรพีและเปิดกิจกรรมตอบปัญหากฎหมายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในวันรพี ๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายณภัทร  คุ้มตลอด ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย ผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ ผู้อำนวยการ และข้าราชการลูกจ้างศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมทำพิธีสงฆ์ พิธีวางพวงมาลา ณ ศาลจังหวัดร้อยเอ็ด และเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีนายชวลิต  บุญฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ดกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของกิจกรรม เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์    กรมหลวงราชบบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย และเพื่อส่งเสริมให้เยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป มีความรู้ ความเข้าใจหลักกฎหมายที่สำคัญ ตลอดจนให้ความสนใจศึกษากฎหมายมากยิ่งขึ้น  โดยมี ผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ ผู้อำนวยการ  หัวหน้าส่วนราชการในกระบวนการยุติธรรม ข้าราชการ ลูกจ้าง  นักเรียน ครู และประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด


เอกสารแนบ