ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด ยินดีให้บริการ

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ นายณภัทร  คุ้มตลอด  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายปิติพัชญ์  สมจิตร  ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย ผู้พิพากษาสมทบ ผู้อำนวยการและข้าราชการลูกจ้างศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด   เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑  ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด


เอกสารแนบ