ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด ยินดีให้บริการ

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “เราทำความดีด้วยหัวใจ”

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “เราทำความดีด้วยหัวใจ”
เมื่อวันที่  ๘  กันยายน  ๒๕๖๑  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด โดย นายณภัทร  คุ้มตลอด  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ดได้นำ ผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ ผู้อำนวยการ และข้าราชการลูกจ้าง ตลอดจนเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว“เราทำความดีด้วยหัวใจ”โดยมีกิจกรรมปลูก- ขยายพันธุ์ต้นรวงผึ้ง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์  Big Cleaning Day ทำความสะอาดบริเวณอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด บ้านพักข้าราชการตุลาการ ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด


เอกสารแนบ